------|    1 ตุลาคม 2554: ขอเชิญชาวสวนกุหลาบฯ ร่วมงานมุทิตาจิต - 2011-09-30 15:26:09 - โดย admin1    ||    ทรงวุฒิ OSK110 แนะซื้อกองทุนGOLD99ETFช้อนซื้อทองคำจริง-99.99% - 2011-09-29 07:41:18 - โดย admin1    ||    สวนฯอาลัย: "สุบรรณ จิระพันธุ์วาณิช OSK92" อบจ.ภูมิใจไทย ลพบุรี - 2011-06-16 23:58:25 - โดย admin1    ||    แก้วสรร OSK83 ถึง ยิ่งลักษณ์'ผู้หญิงไม่มีเอกสิทธิ์ ทำลายกฎหมาย' - 2011-06-09 04:26:56 - โดย admin1    ||    หาทุนบูรณะตึกยาว 100 ปี คืน 31/5/54 ช่อง 5 สี่ทุ่มครึ่ง - 2011-05-30 13:25:46 - โดย admin1    ||    ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร OSK89 นั่งซีอีโอ ปตท.คนใหม่ - 2011-05-29 04:39:24 - โดย admin1    |------
  ชื่อ: รหัสผ่าน: รหัสยืนยัน: รหัสยืนยัน กรอกรหัสยืนยัน: [Register]
put text here

OSKNETWORK: Forums

OSKNETWORK.COM :: ดูกระทู้ - นักวิจัย ม.เกษตรฯ นำมันสำปะหลัง ผลิตเอทานอลต้นทุนต่ำ
 
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   รายนามสมาชิกรายนามสมาชิก   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน 
 ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 
ดูกระทู้ถัดไป
ดูกระทู้ก่อนนี้
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้  OSKNETWORK.COM หน้ากระดานข่าวหลัก » FYI
ผู้ส่ง ข้อความ
บุคคลทั่วไป


ตอบตอบ: Tue Feb 12, 2008 2:31 pm ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote) Back to top

K Univ บันทึก:
ภูมิปัญญาไทย โดย จุไร เกิดควน

นักวิจัย ม.เกษตรฯ นำมันสำปะหลัง ผลิตเอทานอลต้นทุนต่ำ ใช้เชื้อเพลิงผลิตน้อย

นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาโรงงานต้นแบบผลิตเอทานอลต้นทุนต่ำจากมันสำปะหลัง ใช้เวลาในการย่อยแป้งและหมักน้อย พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับภาคธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยต้องประสบปัญหากับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ประกอบกับการขนส่งและราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกสูงขึ้น ดังนั้น ในการหาแหล่งพลังงานใหม่มาทดแทนน้ำมัน โดยเฉพาะพลังงานชีวมวล ซึ่งเป็นพลังงานที่ได้จากพืชและสิ่งปฏิกูลของสัตว์ เอทานอลเป็นทางเลือกหนึ่งที่มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาเป็นพลังงานทดแทนการนำเข้าน้ำมันดิบที่มาจากวัตถุดิบทางการเกษตรที่สามารถผลิตได้เองภายในประเทศ อันจะนำไปสู่ความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศอย่างยั่งยืน

รองศาสตราจารย์ ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต รองผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย ได้เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จำนวน 5 ล้านบาท เพื่อศึกษา "สถานภาพของวัตถุดิบที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตแก๊สโซฮอล์" มาตั้งแต่ ปี 2544 ซึ่งเอทานอลสามารถผลิตได้จากพืชจำพวกแป้งและน้ำตาล เมื่อนำมาผสมกับน้ำมันเบนซิน ในอัตราส่วนร้อยละ 10 จะได้น้ำมันที่เรียกว่า แก๊สโซฮอล์ (Gasohol) โดยวัตถุดิบทางการเกษตรในประเทศไทยที่มีศักยภาพสูงสำหรับการผลิตเอทานอล ได้แก่ อ้อย กากน้ำตาล และมันสำปะหลัง ใน ปี 2545 วช.ให้ทุนในการสร้างต้นแบบโรงงานผลิตเอทานอลจากมันเส้น ที่องค์การสุรา อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

จากการวิจัยและพัฒนาพบว่า วัตถุดิบที่เหมาะสมที่สุดในการผลิตเอทานอล คือ มันเส้น เมื่อเทียบกับวัตถุชนิดอื่นๆ มันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่เหมาะต่อการนำมาใช้ในอุตสาหกรรมเอทานอล ซึ่งมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอื่นที่ใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบอยู่แล้วน้อยที่สุด ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงความสามารถและกำลังการผลิตหัวมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบอยู่แล้วน้อยที่สุด ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงความสามารถและกำลังการผลิตมันสำปะหลังกับอุตสาหกรรมแปรรูปที่ใช้หัวมันสำปะหลัง (ที่สำคัญ ได้แก่ มันเส้น/มันอัดเม็ด และแป้งมันสำปะหลัง) พบว่า จะยังมีผลผลิตส่วนเกินของมันสำปะหลังที่สามารถนำมาผลิตเป็นเอทานอลได้ไม่ต่ำกว่า 2 ล้านลิตร ต่อวัน ตลอดปี นอกจากนี้ มันสำปะหลังยังเป็นวัตถุดิบที่ง่ายต่อการจัดการ โดยมันสำปะหลังที่จะนำมาเป็นวัตถุดิบควรมีการแปรรูปให้อยู่ในรูปของมันเส้น

รศ.ดร.กล้าณรงค์ กล่าวถึงผลงานวิจัยว่า ได้นำมันเส้นมาเข้ากระบวนการแยกแป้งและประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยี Simultaneous Saccharification and Fermentation (SSF) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากข้าวโพดในต่างประเทศ แต่ได้นำมาปรับให้สามารถใช้ผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังได้ ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นการลดกระบวนการผลิตเอทานอลโดยรวม ขั้นตอนการย่อยแป้งครั้งสุดท้ายกับขั้นตอนการหมักมารวมกัน ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการกลั่นเอทานอลให้ลดลงถึง 50% โดยเริ่มจากการโม่มันสำปะหลังผสมกับน้ำ และย่อยแป้งครั้งแรกด้วยเอ็นไซม์ แอลฟาอะมิเลส และย่อยครั้งสุดท้ายซึ่งเป็นการเปลี่ยนเป็นน้ำตาลด้วยเอ็นไซม์กลูโคอะมิเลส ย่อยเดกซ์ทรินให้ได้น้ำตาลที่ยีสต์ จากนั้นหมักน้ำตาลที่ได้จาการย่อยแป้งด้วยเชื้อยีสต์ เพื่อผลิตเอทานอล

เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการหมักแล้ว น้ำส่าที่ได้จะมีเอทานอลประมาณร้อยละ 10 (โดยน้ำหนัก) ซึ่งน้ำส่าที่ได้จะผ่านเข้าสู่กระบวนการกลั่นและแยกน้ำ เพื่อให้ได้เอทานอลที่มีความบริสุทธิ์สูง และสามารถนำไปใช้ผสมกับน้ำมันเบนซิน เพื่อผลิตแก๊สโซฮอล์ต่อไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง ซึ่งจะย่นระยะเวลาในการผลิตจากเดิม 72 ชั่วโมง ให้เหลือเพียง 36-48 ชั่วโมง ทั้งนี้ อยู่กับปริมาณแป้งในกากมันและปริมาณเอทานอลที่ต้องการ

กระบวนการผลิตเอทานอลจากมันเส้นแบบ SSF นี้ ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับวัตถุดิบชนิดอื่นที่มีแป้งเป็นองค์ประกอบด้วย ที่สำคัญได้แก่ กากมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นของเหลือที่ได้จากกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง (ประมาณ 1 ถึง 1.5 ล้านตันกากแห้ง ต่อปี) และยังคงมีแป้งเป็นองค์ประกอบอยู่สูง (ประมาณร้อยละ 50 โดยน้ำหนักแห้ง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคุณภาพหัวมันและกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังของโรงงาน) โดยการผลิตเอทานอลจากกากมันสำปะหลัง จะมีข้อได้เปรียบในเรื่องช่วยลดต้นทุนวัตถุดิบของการผลิตเอทานอล และเพิ่มแหล่งวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรม

รศ.ดร.กล้าณรงค์ ยังบอกอีกว่า โอกาสของมันสำปะหลังสำหรับอุตสาหกรรมเอทานอลนั้นยังไม่หมดเพียงเท่านี้ แต่จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบัน จะทำให้การใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตเอทานอลมีขั้นตอนของกระบวนการผลิตที่ใกล้เคียงกับการใช้กากน้ำตาล ที่เพียงแต่นำวัตถุดิบผสมกับน้ำแล้วเข้าสู่กระบวนการย่อยแป้ง พร้อมหมักในขั้นตอนเดียวกันเท่านั้น เทคโนโลยีที่ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะทำให้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบหลักของอุตสาหกรรมเอทานอลอย่างแท้จริง

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์/โทรสาร (02) 940-5634 http://www.cassava.org


หน้า 20 http://www.matichon.co.th/techno/
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้

ดูกระทู้ถัดไป
ดูกระทู้ก่อนนี้
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถแนบไฟล์หรือภาพประกอบในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์จากกระดานนี้


Powered by phpBB 2.0.8 © 2001, 2002 phpBB Group :: Theme & Graphics by Daz
Ported to the phpBB Nuke module by coldblooded
PHP-Nuke Port by Tom Nitzschner © 2002 www.toms-home.com
ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2004 by osknetwork.com
ท่านสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับ osknetwork.com ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php สำหรับข่าวสารและบทความ forumbackend.php สำหรับกระดานข่าว
or ultramode.txt
Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.236 วินาที